🗑️

Webinar op 25 jan 2024 over

Grip op afval > Schrijf je nu in

Material Flow Analysis (MFA): inzicht in materiaalgebruik en afvalstoffen

Grondstoffen zijn niet oneindig, dat weten we allemaal. Daarom is het zo belangrijk om een materiaalstroomanalyse te laten uitvoeren. Hiermee krijgt u inzicht in uw materiaalgebruik en op welke plek u kostbare grondstoffen verliest binnen uw bedrijf, gebied of regio.

Wij helpen u met het identificeren van kritieke materialen, kansen voor het verminderen van afval en emissies en het stimuleren van een circulaire bedrijfsvoering. Bovendien kan de MFA gebruikt worden ter ondersteuning van rapportages over de input en output van materialen. Zo bent u altijd goed voorbereid, loopt u minder risico bij grondstoffenschaarste, werkt u duurzamer en zet u optimaal in op uw natuurlijk kapitaal. 

Afspraak maken 

Resultaten:

Verminder uw materiaalgebruik | Resultaten: | Milgro

Verminder uw materiaalgebruik

Reduceer afval | Resultaten: | Milgro

Reduceer afval

Verklein uw risico bij grondstoftekorten | Resultaten: | Milgro

Verklein uw risico bij grondstoftekorten

Wees koploper in het verkleinen van uw ecologische voetafdruk | Resultaten: | Milgro

Wees koploper in het verkleinen van uw ecologische voetafdruk

 

Materiaalstroomanalyse (MFA): wat kunt u verwachten?

Milgro biedt Material Flow Analysis op maat om bedrijven en overheden te helpen hun materiaalstromen te begrijpen en te optimaliseren. Met deze systematische, kwantitatieve methode analyseren we de stromen en voorraden van een organisatie. Daarbij bakenen we eerst het systeem af waarbinnen we de materialenstroom bekijken. Is dat een land, een regio of een bedrijf? Daarna verzamelen we de informatie over alle in- en uitgaande stromen van grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en afval, maar ook van voorraden.

Als we alle data verwerken en visualiseren, verschijnen trends en patronen van de materiaalstromen. Met deze analyse kunnen we knelpunten en kansen in het systeem benoemen en een actieplan ontwerpen voor het aanpassen van het beleid en het opzetten van een grondstoffenstrategie. Zo werkt u efficiënter, duurzamer en toekomstgericht.

Meer informatie? Vul het formulier in en wij sturen u vrijblijvend meer informatie toe.

Interessant voor uw bedrijf?

Sustainable Consultancy| van Milgro
Afvalscan| van Milgro
Zero Waste Workshop| van Milgro
Zerowastechallenge| van Milgro

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief  Volg ons