📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

8 januari 2024

Reading time

1 minute

Van afvalpreventie naar omgevingsvergunning

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met toenemende eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid, zoals het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Maar hoe verkrijgt uw bedrijf een dergelijke vergunning? Een afvalpreventieplan is hiervoor een must! 

Een van onze opdrachtgevers had een omgevingsvergunning nodig. Met onze expertise hebben we hen niet alleen bijgestaan in het ontwikkelen van een afvalpreventieplan, maar het bedrijf ook geholpen met een diepgaande analyse van hun afvalstromen en het vinden van praktische oplossingen. 

Waardevolle inzichten

Ons traject begon met een 'waste walk' op de productielocatie, waarbij we het afvalmanagement hebben geanalyseerd en de oorzaken van afvalproductie hebben onderzocht. Deze diepgaande analyse heeft geleid tot waardevolle inzichten en strategieën om afvalproductie te verminderen.

  • Verbeterd afvalmanagement: Wij hebben geholpen met het identificeren van verbeterpunten in de afvalstromen, wat leidde tot effectievere afvalpreventie.
  • Bewustwording bij medewerkers: Door ons advies om afvalstromen te verbeteren, is het bewustzijn over afvalmanagement bij medewerkers verhoogd.
  • Kostenbesparing en circulariteit: De adviezen hebben bijgedragen aan kostenbesparingen en stappen naar een circulaire bedrijfsvoering.

Behalen van de omgevingsvergunning

Na weken van inspanningen kreeg onze opdrachtgever haar omgevingsvergunning. Deze belangrijke vergunning, verleend door de provincie, toont hun haar inzet voor het milieu en duurzaamheid aan.

Aan de slag met verbeteringen

Door deze prestatie begon het bedrijf met het doorvoeren van verdere verbeteringen in hun afvalinzamelingsprocessen. Met de nieuwe vergunning als motivatiebron, gaan ze aan de slag om duurzaamheidsuitdagingen, zoals het verminderen van restafval, effectief aan te pakken. Door deze mooie samenwerking hebben we niet alleen voldaan aan de vereisten voor de vergunning, maar ook aanzienlijke verbeteringen in hun afvalmanagement gerealiseerd.

Meer weten?

paula-02Wilt u meer weten over onze aanpak of in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor uw organisatie doornemen? Maak dan nu een afspraak met  Paula van Hoorik, Senior Circular Economy Officer bij Milgro.