📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

5 maart 2024

Reading time

1 minute

Transitie van reststromen naar duurzame fosfaatkringlopen

Hoe gaat u om met uw reststromen? Een vraag die ook onze opdrachtgevers in de zuivel- en chemische sector zich stelden. Wij bedachten een goede oplossing voor hen. 

De huidige discrepantie 

Kaas, melk en boter: zuivelproducten die u wellicht dagelijks gebruikt tijdens het ontbijt. Waarschijnlijk, naast de smaak, vanwege essentiële nutritionele waarde en mineralen. Wist u dat bij de productie hiervan in een andere vorm deze nutritionele waarde en mineralen terugkomen in reststromen? Vaak gaan deze reststromen ‘door het putje’ naar de waterzuivering en/of benut voor biogasproductie. Dit resulteert soms in een verlies van waardevolle grondstoffen. Dit gaf ons de motivatie om aan de slag te gaan, zowel op economisch als ecologisch vlak.

Ontwikkeling van gesloten nutriëntenkringlopen

Samen met de opdrachtgever hebben we als eerste gefocust op fosfaatrijke stromen. Fosfaat is namelijk een essentiële grondstof, onder andere voor onze wereldwijde voedselvoorziening. Na een inventarisatie van kansrijke stromen is er onderzocht welke industrieën fosfaat/fosfor toepassen. Daarbij kwamen we bij een waterzuivering die voor haar proces afhankelijk is van fosforzuur. We zijn actief bezig met de evaluatie en implementatie van deze aanpak in diverse waterzuiveringsinstallaties, waarbij we al bijna 17.000 kilo fosfaat hebben kunnen vervangen.

Industriële symbiose

Milgro heeft via een ‘’end-of-waste’’ aanpak in samenwerking met alle stakeholders, waaronder de omgevingsdienst, de fosfaatrijke stroom omgebogen tot input stroom voor de waterzuivering. Hierdoor hoeven zij geen dure en ‘virgin’ fosforzuur meer in te kopen. Dit project laat de essentie van industriële symbiose zien, waarbij verscheidene sectoren samenwerken om elkaars reststromen te benutten en zodoende duurzamer en efficiënter opereren.

Op weg naar een duurzame toekomst

De reis naar het creëren van gesloten nutriëntenkringlopen is vol potentieel en heeft een grote impact op de manier waarop Milgro omgaat met reststromen. Terwijl we voortbouwen op dit succes, stimuleren we opdrachtgevers uit alle sectoren om bij te dragen aan het versnellen van de circulaire economie. Samen behouden we de waarde van grondstoffen, een doel waar Milgro naar streeft.

Meer weten?

Alex 600x680Wilt u meer weten over onze aanpak of in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor uw organisatie doornemen? Maak dan nu een afspraak met  Alex van Kuilenburg, Business Developer Manager bij Milgro.