šŸ“…

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

25 maart 2024

Reading time

2 minutes

Insecten als duurzame oplossing voor voedselverspilling

Onze planeet wordt geconfronteerd met grote uitdagingen zoals klimaatverandering, overconsumptie en voedselverspilling. Deze problemen vragen om onze aandacht en actie. Een veelbelovende methode om voedselverspilling tegen te gaan, is de insectenteelt. Milgro heeft, in samenwerking met verschillende partners, een duurzame oplossing ontwikkeld. In deze case ontdekt u de potentie van deze aanpak.

De rol van insecten

Waarom zijn insecten geschikt om voedselverspilling tegen te gaan? Sommige organische restromen worden nog steeds niet optimaal benut. Dit komt doordat ze, door hun vochtgehalte, vervuiling of weinig energie, niet geschikt zijn om direct aan mensen of aan boerderijdieren zoals koeien, kippen en varkens te voeren. Hier komen insecten, zoals de Black Soldier Fly-larven, goed van pas. Ze kunnen laagwaardige resten omzetten tot hoogwaardige eiwitten en vetten. Wat overblijft, is ook nog nuttig als bodemverbeteraar en kunstmestvervanger. 

De grondstoffenrotonde

Hoewel het idee goed klinkt, zijn er nog veel uitdagingen. De insectenteelt staat nog in de kinderschoenen vergeleken met andere industrieƫn. Dit betekent dat er veel onderzoek nodig is naar de economische en ecologische voordelen. Ook moet de wetgeving nog aangepast worden. Daarom zijn we met het project 'Ucyclers' begonnen. Samen met partners zoals NGN, Syklus, Nijssen, en Ravenfeed hebben we alle uitdagingen en kansen in kaart gebracht en gezocht naar oplossingen. Milgro droeg bij aan het opzetten van de 'grondstoffenrotonde', een methode om gebruikte materialen weer optimaal in te zetten, bood inzicht in de herkomst van reststromen, ondersteunde in de logistiek, en evalueerde de impact op het milieu.

Resultaten

Milgroā€™s initiatief heeft mooie resultaten opgeleverd. Allereerst hebben we veel geleerd van de andere partners. Door non-competitieve samenwerking en transparantie tussen partijen zijn betere business cases tot stand gekomen dan in een andere situatie. Hierdoor zijn ook onverwachte bruikbare reststromen gevonden voor de sector. Dit komt omdat er meer mogelijkheden voor onderzoek waren en er meer kennis over de wet- en regelgeving was. Uit verschillende testen blijkt dat deze reststromen meer opbrengen dan sommige huidige stromen, wat economisch voordelig is voor zowel de ontdoener als de ontvanger. Bovendien is de CO2-uitstoot bij het omzetten van deze reststromen van vergisting naar insectenteelt duidelijk lager. Kortom: winstgevende duurzaamheid. 

Mooie stap naar nieuwe, duurzame mogelijkheden

Dankzij een succesvolle samenwerking met verschillende partners hebben wij een duurzame oplossing gecreƫerd om voedselverspilling tegen te gaan. Hierbij speelden insecten een belangrijke rol. Door organische bijproducten een nieuw leven te geven, verminderen we onze ecologische voetafdruk en blijven we vooroplopen door nieuwe kansen te verkennen, nieuwe mogelijkheden te testen en samen met organisaties te kijken naar nieuwe opties.

Meer weten?

Alex 600x680Wilt u meer weten over onze aanpak of in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor uw organisatie doornemen? Maak dan nu een afspraak met  Alex van Kuilenburg, Business Developer Manager bij Milgro.