📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

30 januari 2024

Reading time

2 minutes

Van beschadigde boterproducten tot biodiesel: casestudy FrieslandCampina

Wanneer er in de voedingsmiddelenindustrie onverwachte problemen optreden, resulteert dit soms in grootschalige vernietigingen van producten. Bij een brand in het distributiecentrum liepen enorme hoeveelheid pallets met boterproducten van FrieslandCampina rook- en waterschade op.

Deze producten waren niet langer geschikt voor consumptie en moesten snel vernietigd worden, met hoog oplopende kosten en miljoenen kilogram CO2-uitstoot als mogelijk gevolg. FrieslandCampina vroeg Milgro om hulp. 

In deze inspirerende casestudy laten we zien hoe er een volledig nieuwe bestemming werd gegeven aan de boterproducten dankzij een geoliede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De uitdagingen: beschadigde boterproducten verwerken

De beschadigde boterproducten moesten onder extreme tijdsdruk op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier worden verwerkt. Dit bracht verschillende uitdagingen met zich mee. 

Allereerst moest de risicocategorie en mate van vervuiling worden vastgesteld. Dit gebeurde in nauw contact met het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). Tegelijkertijd moest er een supplychain worden opgezet. Daarbij was permanente beveiliging en verzegeling van belang, vanwege de financiële waarde van de producten. De bijbehorende papierstroom was volledig onder controle van onafhankelijke personen. 

De aard van het product zorgde voor duidelijke restricties en tijdsdruk. Zo was het feit dat de inhoud van alle vrachten op een van te voren afgesproken ritme moest worden verwerkt een bemoeilijkende factor. De zomerperiode vereiste de inhuur van extra medewerkers. Ook extra compliance checks waren noodzakelijk. Net als de eis dat het binnen de landsgrenzen verwerkt moest worden vanwege mogelijkheid tot audits vanuit COKZ.

Vergisting leek een aantrekkelijke mogelijkheid om de totale hoeveelheid producten zo snel mogelijk te verwerken. Maar dit zou zeker niet de meest duurzame en economisch beste oplossing vormen.

friesland-campina-boter-05

De uitvoering

Dankzij een sterke gezamenlijke aanpak werd er een veel beter alternatief op vergisting gerealiseerd: de totale hoeveelheid boterproducten is verwerkt tot biodiesel.

Dankzij een sterke gezamenlijke aanpak realiseerden FrieslandCampina, Milgro en een eindverwerker een veel beter alternatief op vergisting: de totale hoeveelheid boterproducten is verwerkt tot biodiesel.

Voor de verwerking tot biodiesel werd een volledig transparante keten opgezet. Het proces werd uitgevoerd onder het toeziend oog van ingehuurde beveiligers. Daarbij werden alle onderdelen van de papierstroom nauwkeurig bewaakt, zoals de palletlijsten. Ook werd er toegezien op de daadwerkelijke vernietiging van de boter en verpakkingen.

friesland-campina-boter-02

Het resultaat: ecologische, economische en operationele performance

FrieslandCampina had het vernietigingsproces van de beschadigde boterproducten zelf kunnen uitvoeren, maar koos voor een nauwe samenwerking met Milgro. Dit bood vele voordelen. 

Zo is er miljoenen kilogram CO2-uitstoot bespaard door gezamenlijk te kiezen voor de verwerking tot biodiesel. De uitkering is voor de verzekeraar meer dan een miljoen euro lager uitgevallen. En FrieslandCampina is volledig ontzorgd. Milgro nam de marktverkenning, het projectmanagement, alle compliance zaken en administratie voor haar rekening. 

Risicovol en kansrijk!

Dergelijke vernietigingsprojecten zijn zowel risicovol als kansrijk. Door deze complexe taken aan Milgro toe te vertrouwen hebben we niet alleen de risico's geminimaliseerd, maar ook bijgedragen aan een vlekkeloze dagelijkse gang van zaken. De naadloze samenwerking leidde tot een succesverhaal waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn.

Meer weten?

Alex 600x680Er kan altijd iets misgaan: schade, lekkage, een recall, douane-afkeur, grootschalige opruimingen of een andere noodsituatie. Wat er ook gebeurt, u wilt dat het snel en efficiënt wordt opgelost, zonder teveel kosten. Wij streven altijd naar het beste resultaat. Zowel voor uw bedrijf, als voor het milieu!

Meer weten over de mogelijkheden? Maak dan nu een afspraak met Alex van Kuilenburg, Business Developer Food bij Milgro.