📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

11 juni 2021

Reading time

4 minutes

'Van hamsteren naar bijen’, dat is waar een circulaire economie om draait

De visie van Milgro verdiept door haar co-CEO's Laurens Groen en Ruud Hageman.De tijd van goud zoeken in afvalbergen is voorbij: er is vrijwel niets meer in te vinden. Het einde van de recyclingeconomie komt daarmee in zicht en het wordt hoog tijd dat bedrijven het managen van natuurlijk kapitaal gaan integreren in hun bedrijfsvoering. Duurzaam grondstoffenmanagement dus. De circulaire economie draait om het verlengen van de levensduur van grondstoffen en het realiseren van winstgevende duurzaamheid. ‘We moeten van hamsteren naar bijen. Van het creëren van schaarste en angst naar vruchtbare samenwerking en daardoor groei en bloei van economie en samenleving.’

Gevolgen van de coronacrisis

In de economie is alles met elkaar verbonden blijkt steeds opnieuw. Een van de gevolgen van de coronacrisis waar je nooit over leest in de media: nu Schiphol haast stil ligt, dreigen talloze huishoudens in Amsterdam in de kou te komen zitten. Hoe dat kan? Afvalverwerkingsbedrijf AEB Amsterdam zet het afval van Schiphol om in stadswarmte en ziet de aanvoer nu dus al maanden stokken omdat Schiphol geen afval meer produceert. Nog een voorbeeld, en dan precies andersom. In de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 viel de export van bloemen en planten vrijwel volledig weg waardoor telers een groot deel van hun productie op de veiling moesten laten doordraaien.

‘Dat betekent een enorme extra verspilling’, stelt Ruud Hageman vast. ‘Gelukkig herstelde de markt sneller dan verwacht. Ook trok de binnenlandse vraag naar bloemen en tuinplanten juist extra aan als gevolg van corona. Maar wij moesten als Milgro in die eerste maanden onze dienstverlening bij onze klant Royal FloraHolland verdrievoudigen om al die volumes te verwerken. De groei van bloemen kun je immers niet zomaar even stopzetten.’

Grip op Afval brengt bedrijven in regie over dit proces

Beide voorbeelden laten op een andere manier zien hoe belangrijk het is om regie te hebben over je afval en afvalverwerking. Grip op afval dus. ‘Als je de economie stillegt, is niet ineens de verspilling gestopt’, betoogt Laurens Groen. ‘Sterker, er is sprake van een ontwrichting, waardoor hier de verspilling toeneemt en daar een afvalstroom stopt. Die schokken moet je wel goed kunnen opvangen.’

LaurensGroen-vierkant‘De lineaire economie loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn met zijn allen de aarde aan het uitputten. De focus moet ook weg van recycling, de focus moet naar het verlengen van de levensduur van grondstoffen.'

Laurens Groen

‘De coronacrisis houdt ons wat dit betreft een spiegel voor’, gaat Laurens Groen nog een stap verder. ‘De lineaire economie loopt tegen zijn grenzen aan. We zijn met zijn allen de aarde aan het uitputten. De focus moet ook weg van recycling, de focus moet naar het verlengen van de levensduur van grondstoffen. Alleen dan kun je verduurzamen in het gebruik van grondstoffen, en dat is een voorwaarde om te komen tot een circulaire economie, met minimale emissies en maximaal waardebehoud. Een gerecyclede grondstof blijft tenslotte een occasion. Een hergebruikte grondstof is dat zeker niet: die is als nieuw.’

Winstgevende duurzaamheid is het resultaat

En dat leidt ook nog eens tot financiële winst, want hoe langer een grondstof rendeert, hoe winstgevender die is, aldus Ruud Hageman. Daarom is het zo belangrijk dat je als bedrijf het managen van natuurlijk kapitaal in het hart van je onderneming zet, benadrukt hij. ‘Zoals het management van human resources en financial resources bij bedrijven een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de primaire bedrijfsvoering, zou dat ook voor natural resources moeten gelden. Ook grondstoffenmanagement moet een volwaardige professie worden. Dat noemen wij het Nieuwe Normaal.’ Zoals een HR-manager niet meer weg te denken is in professionele bedrijven, zou dat ook moeten opgaan voor de NC-manager binnen elke organisatie van een beetje omvang. De Natural Capital Manager. Die komt er niet alleen omdat je eigen bedrijf daar wel bij vaart, maar de hele samenleving. Earth en earn gaan samen, aldus Laurens Groen.’

De nieuwe economie, het nieuwe normaal

Laurens Groen: ‘In de Nieuwe Economie, het nieuwe normaal, draait het om winstgevende duurzaamheid. Dat is de basis voor duurzame winstgevendheid. En dat past gewoon in de huidige markt. Als je het goede doet, creëer je vanzelf impact en daarmee groei en bloei. Daarmee bouw je tegelijkertijd aan een betere wereld.’ ‘Let wel, dat is geen idealisme’, benadrukt Ruud Hageman, ‘het wordt gedreven door een winstdoelstelling.’ Maar dan wel duurzame winst, dus winst voor bedrijf, planeet én mensen. Met andere woorden: in het Nieuwe Normaal is groen het nieuwe goud. Maar geld verdienen met groen kan alleen als afval een beheersbaar proces is, de verspilling van grondstoffen wordt teruggedrongen en de levensduur van grondstoffen wordt verlengd. Ze worden duurzaam hergebruikt, zonder te verworden tot afvalstoffen die alleen nog maar verbrand of hooguit gedowncycled kunnen worden.

RuudHageman-vierkant‘Om de levensduur van grondstoffen te verlengen moeten we naar een ander economisch model, waarin we van bezit naar het gebruiken en onderhouden van grondstoffen gaan’

Ruud Hageman

‘Om de levensduur van grondstoffen te verlengen moeten we naar een ander economisch model, waarin we van bezit naar het gebruiken en onderhouden van grondstoffen gaan’, vervolgt Ruud Hageman. ‘De afvalverwerker, de ontvanger dus, moet niet het bezit hebben van het afval. Degene die de grondstof invoert in de keten moet verantwoordelijk blijven voor die grondstof.’ ‘We kopen allemaal met kerstmis een kerstboom. Na kerstmis hebben we die niet meer nodig en gooien we hem op straat. Verplicht tuincentra en andere kerstboomverkopers gewoon om die bomen ook terug te nemen. Néém die verantwoordelijkheid. Dan gaan ze heel snel zorgen dat die boompjes door kunnen blijven groeien, tot ze het jaar daarop weer nodig zijn,' aldus Laurens Groen.

kerstboom recycle

 

‘Hamsteren is een prachtig voorbeeld van de idioterie van de samenleving’, stelt Laurens Groen. ‘Consumenten, daartoe aangejaagd, kopen zo veel dat het nutteloos is en er veel verspild wordt. Het massaal inslaan van toiletpapier wat je zag in de begintijd van corona is nog een onschuldig voorbeeld. Het geeft in elk geval aan dat de consument nu eenmaal sterk beïnvloedbaar is. Maar wat ons betreft past hamsteren niet in de nieuwe economie.’

Van hamsteren naar bijen

Ruud Hageman: ‘We moeten van hamsteren naar bijen. Bijen als werkwoord.’ ‘Ja we moeten meer bijen’, valt Laurens Groen hem bij. ‘Waar de hamster staat voor de lineaire economie, staat de bij voor de circulaire economie.’ Ruud Hageman: ‘De bij onderhoudt en herstelt natuurlijke ecosystemen en is onmisbaar voor groei en bloei. De bij houdt het ecosysteem vruchtbaar en productief.’ ‘Zo is de bij feitelijk leverancier van ecosysteemdiensten’, aldus Laurens Groen. ‘Net zoals Milgro dat doet in grondstoffenmanagement. Wij verbinden ontdoeners en ontvangers. En natuur en technologie.’