📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

22 april 2021

Reading time

3 minutes

Met winstgevende duurzaamheid richting de nieuwe economie

Bedrijven gaan duurzaamheid steeds meer zien als kans. De wens wordt geuit vanuit de samenleving, werknemers vinden het steeds belangrijker, financiers laten het steeds vaker meewegen in hun beslissingen en opdrachtgevers of klanten onderstrepen het belang ervan. Kansen zijn relevanter als duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan.

In dit blog duiken we dieper in het begrip winstgevende duurzaamheid. Hoe de balans tussen deze twee bewerkstelligd kan worden en welke rol uw omgang met grondstoffen hierin kan spelen. Als expert op gebied van duurzaam afval- en grondstoffenmanagement lichten we graag onze kijk hierop toe. Beginnend bij de kern: de definities van de beide begrippen.

De definitie van duurzaamheid

Het woord duurzaamheid gaat over toekomstbestendigheid. Vandaag de dag is het een containerbegrip geworden dat samenhangt met het milieuvraagstuk. Het begrip duurzaamheid omvat echter meer dan ecologie. Duurzaamheid geeft een garantie voor de toekomst weer. In het Engels zeggen ze het mooi: sustainability. Dus letterlijk de ability to sustain wat vertaalt als het vermogen te behouden voor de lange termijn; ook wel toekomstbestendig ondernemen.

Duurzame ontwikkeling in historisch perspectief

Het Brundtland-rapport concludeerde in 1987 al dat een evenwicht in ecologische, economische en sociale belangen zorgt voor een duurzame ontwikkeling die toekomstbestendig is. Dit evenwicht is verder uitgewerkt in het Triple Bottom Line principe. De drie elementen worden hierin geduid met de drie P’s: people, planet & profit (prosperity). De centrale gedachte achter het TBL principe is dat de drie p’s altijd met elkaar in evenwicht zijn met als doel bedrijfskansen voor de toekomst te vergroten.

people planet profit duurzaamheidsmodelHet people planet profit model

 

De definitie van winstgevendheid

Winstgevendheid gaat over het behalen van financieel rendement. Vanuit de drie P’s gaat winstgevendheid niet alleen over financieel resultaat. De winst en het verlies voor de mensen of onze planeet speelt een gelijke rol. Met het idee dat een focus op alleen winst, mens en planeet eronder zullen lijden. Enkel wanneer de drie p’s in evenwicht zijn, ontstaat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarom is de term profit (harde winst) in 2002 vervangen door prosperity (welvaart). 

Laten we die twee begrippen met elkaar combineren.

Winstgevende duurzaamheid

Winstgevende duurzaamheid is een balans tussen de twee begrippen binnen een tijdsperiode. Verduurzaming moet op korte termijn renderen om te beklijven binnen een organisatie. Op lange termijn is het een voorwaarde om bestaansrecht te krijgen of behouden binnen de nieuwe economie. 

De nieuwe economie

Duurzame businessmodellen sluiten goed aan bij de nieuwe economie, 'het nieuwe normaal'. De nieuwe economie is een toekomstbestendige: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens.

de nieuwe economie is niet enkel:

de nieuwe economie is wel:

focus op korte termijn en financiële winsten

integraliteit: naast focus op financieel rendement, ook focus op sociaal en natuurlijk rendement

shareholder values

balans tussen people, profit, prosperity en stakeholder values

dividenden en bonussen

do no harm; maatschappelijk verantwoord ondernemen

onnodige schakels in ketens

ketentransparantie en ketenverantwoordelijkheid

slimme fiscale constructies

verantwoordelijkheid nemen

misbruik maken van gaten en/of mogelijkheden in beleid

helicopterview houden; de ketenverbinding


De Rijksoverheid geeft, als wetgever, impulsen om te vergroenen met als doel een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Vanuit deze rol stelt zij kaders en stimuleert zij marktontwikkelingen. Of jaagt zij, wanneer marktontwikkelingen uitblijven door middel van wet- en regelgeving de transitie naar een nieuwe en circulaire economie aan.

Voorbeelden wet- en regelgeving

Zo is er regelgeving naar 2050 toe om de Nederlandse economie circulair te maken. Denk hierbij aan de maatregelen die voortvloeien uit het transitieprogramma richting een circulaire economie, de Klimaatwet die het terugdringen van de CO2 uitstoot als doel heeft of de ex‘tax (verschuiven van belasting op arbeid naar de belasting op grondstoffen en vervuiling).

Ontstaan begrip winstgevende duurzaamheid

Milgro heeft inmiddels bijna drie decennia ervaring in het verbinden van ontdoeners en ontvangers van gebruikte grondstoffen. Winstgevende duurzaamheid is altijd het uitganspunt geweest aan onze aanpak. Waardecreatie vanuit de combinatie van de twee. Earth & Earn together.

Duurzaamheid op de agenda

Duurzaamheid was decennialang bijzaak voor bedrijven. De laatste tien jaar is het belang van duurzaamheid sterk vergroot: het staat op de strategische agenda, het is een boardroom onderwerp en steeds meer een factor van belang in het creëren van onderscheidend vermogen.

Maar hoe deze duurzaamheid in de bedrijfsvoering te integreren, op een manier die uiteindelijk Planet, People en Profit dient? Want alleen Planet zonder Profit is niet houdbaar. Veel bedrijven pakken dit vraagstuk inmiddels op. En hoewel de transformatie en innovatie van een nieuw businessmodel niet over één nacht ijs gaat, brengt de transitie binnen specifieke thema's grote en hernieuwde kansen met zich mee.

De nieuwe economie: 'het nieuwe normaal'

In transitie naar de nieuwe economie zijn klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens belangrijke thema's. Duurzaam grondstoffenmanagement kan bijdragen om meetbaar resultaat te boeken op deze thema's. Milgro pakt haar rol door technologie, methodiek en aanpak te leveren die winstgevende duurzaamheid als resultaat heeft. Van lineair naar circulair.  Van de huidige grijze economie naar de nieuwe groene economie.  

New call-to-action