📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

29 juli 2021

Reading time

2 minutes

Earth Overshoot Day en de circulaire economie

Earth Overshoot Day, letterlijk vertaald als de dag waarop we doorschieten, is een belangrijk jaarlijks meetpunt. Op die datum hebben we met elkaar exact zoveel van de aarde verbruikt als de planeet in één jaar kan hernieuwen. Onze aarde bevat van oudsher een voorraad natuurlijke hulpbronnen: ons natuurlijk kapitaal. Denk daarbij aan mineralen en fossiele grondstoffen als kolen, gas en olie. Maar ook water, beplanting, grond en dieren vallen hieronder.

Wat is hernieuwbaar?

Ons natuurlijk kapitaal is in te delen in hernieuwbare grondstoffen en moeilijk hernieuwbare grondstoffen. Zo kunnen we het gebruik van organische grondstoffen als hout en water in balans houden doordat deze grondstoffen makkelijk hernieuwbaar zijn. Voorwaarde is wel dat we de ecosystemen van deze grondstoffen dan niet overbelasten door bijvoorbeeld overbevissing, overmatige houtkap of overconsumptie.

bij-earth-overshoot

Niet hernieuwbare grondstoffen

Vroeger op school leerden we al dat fossiele brandstoffen zoals aardolie ontstaan zijn uit plantaardige en dierlijke resten uit een heel ver verleden. Voor grondstoffen als metalen geldt hetzelfde: ze zijn niet makkelijk en snel te creëren. Daarnaast zijn ze ook nog eens beperkt beschikbaar. Des te meer reden om deze grondstoffen door middel van goed beheer te behouden voor nú én de toekomst.

Circulaire economie en het vlindermodel van Ellen MacArthur

In een circulaire economie behouden we ingebrachte grondstoffen in de keten. Zo geeft het vlindermodel van Ellen MacArthur het circulaire model weer. Het model bestaat uit twee vleugels. Beide vleugels visualiseren een kringloop.

Biologische kringloop

Zo visualiseert de eerste vleugel de biologische kringloop van hernieuwbare materialen. Deze geeft weer hoe we, door ingezette ecosystemen niet te vergiftigen of overbelasten, een balans kunnen vinden tussen consumptie en winning.

Technische kringloop

De tweede vleugel van het vlindermodel geeft de technische kringloop weer, waarin de niet hernieuwbare grondstoffen zijn weergegeven. Dit model toont aan hoe belangrijk het is om deze materialen te behouden door ze na gebruik terug te winnen uit reststromen. Met behoud van hun oorspronkelijke waarde.


bij-earth-overshoot-2

Het vlindermodel in het pand van Milgro
In de pagina over ons bijzondere pand vertellen we over de twee trappenhuizen in het kantoor van Milgro. En hoe deze de twee materiaalkringlopen visualiseren. Het ene trappenhuis de biologische kringloop, door middel van zichzelf bedruipende planten. En het andere trappenhuis de technische kringloop, waar we door middel van onze eigen citymine niet hernieuwbare grondstoffen beheren. Zo laten we ons elke dag inspireren door het vlindermodel van MacArthur en de vele kansen van het circulaire model.

Terugwinnen uit reststromen

Naast een verstandig en duurzaam gebruik van de biologische ecosystemen is het beheer van reststromen een belangrijke stap in het circulaire model. Want, zoals we al eerder stelden, is het belangrijk hierop de keten te sluiten. En grondstoffen te gebruiken, niet te verbruiken.

bij-earth-overshoot-3

De missie van Milgro is het managen van natuurlijk kapitaal te integreren in bedrijfsvoering van organisaties om daarmee de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze missie realiseren onze wij door het toepassen van onze bewezen technologie, methodiek en aanpak. Met als resultaat winstgevende duurzaamheid: earth & earn together. En daarmee verschuiven we met elkaar, Earth Overshoot Day naar een latere datum*.

(*in 2022 valt Earth Overshoot Day op 28 juli).

Op de hoogte blijven?

Regelmatig publiceren wij artikelen en blogs over natuurlijk kapitaal, de circulaire economie en duurzaam afval- en grondstoffenmanagement. Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.