Auteur

Milgro

Datum

12 november 2021

Leestijd

2 minuten

CO2-uitstoot en afvalstromen

Met de klimaatwet zet Europa grote stappen in CO2-reductie richting een neutrale uitstoot in 2050. Deze opgave zorgt bij organisaties voor een urgentie op inzicht op de CO2-uitstoot en het reduceren van de carbon-footprint. Door vanuit data in te zetten op optimalisaties en ook inzicht te bieden in de CO2-emissie wil Milgro organisaties ondersteunen in het verduurzamen. In dit blog gaan we dieper in op het verband tussen afval, grondstoffen en uw CO2-reductie.

CO2 en kansen tot verduurzamen

Het managen van grondstoffen en het sluiten van materiaalketens is voor veel bedrijven een ideaal scenario. Hierin is niet altijd inzichtelijk welke aanpak efficiënt is. Door regie te voeren over grondstoffen benutten organisaties kansen tot verduurzamen. Inzicht is daarbij een belangrijk vereiste. Exact weten welke gebruikte grondstoffen, met welk volume en welke kosten het bedrijf verlaten én wat de CO2-emissie is van die gebruikte grondstoffen is een belangrijke KPI om duurzame stappen te nemen in het managen van natuurlijk kapitaal.

Vermeden CO2 meten

Om te rapporteren op CO2 voor het afval-en grondstoffenproces wordt traditioneel op vermeden CO2 gerapporteerd. In de lineaire economie is afval de laatste fase van producten en grondstoffen. Afval wordt in dit laatste stadium gezien als grondstof om bijvoorbeeld energie mee op te wekken of om te recyclen naar een nieuw product. Om deze visie te ondersteunen wordt de vermeden CO2-methode toegepast. Het vergelijkt de CO2-uitstoot van productie met gerecyclede grondstoffen met productie met nieuw gewonnen ‘virgin’ grondstoffen. Zo zorgt recycling voor vermeden CO2, aangezien er minder CO2-emissies vrijkomen dan bij de ‘virgin’ productie. En levert energie die gewonnen wordt uit verwerking, zoals verbranding, ook een positief effect op de vermeden CO2-balans doordat deze energiewinning afgezet wordt tegen winning uit fossiele brandstoffen.

CO2-rapportage voor duurzaam grondstoffenmanagement

In de vermeden CO2-methode ontstaat een positief verband tussen de hoeveelheid afval en vermeden CO2. Dit is een verband dat niet past bij een duurzame grondstoffen aanpak. Hierbij is de insteek immers om de levensduur van grondstoffen te verlengen. Om dat te doen is het belangrijk om op basis van inzicht de prestaties, zoals de CO2-impact te kennen voor ieder onderdeel van het proces. Daardoor worden keuzes gemaakt die een positief effect hebben op de prestaties van een gehele keten en niet slechts van een deelproces.

LCA, wat staat voor life cycle assessment, biedt handvatten om de impact van een grondstof in alle fases van een levenscyclus zichtbaar te maken. Het stimuleert het voorkomen en reduceren van vermijdbaar afval en bevordert de keuze voor een duurzame verwerkingsmethode voor onvermijdbaar afval. Op de lange termijn betekent dit een reductie in CO2-uitstoot voor een gehele keten zonder dat de impact verschoven wordt tussen schakels in de keten. Dit laatste zien we wel terug bij de vermeden CO2-methode.

CO2-rapportages van Milgro

Milgro maakt met haar bewezen technologie, methodiek en aanpak het managen van natuurlijk kapitaal mogelijk. Daarbij stellen wij bedrijven in staat een duurzame omgang met grondstoffen op een winstgevende wijze in de bedrijfsvoering te integreren. Het verlengen van de levensduur van grondstoffen is het streven. Daarom heeft Milgro een CO2-methode ontwikkeld, gebaseerd op de LCA-methode, die zorgt voor lange termijn inzicht.

Meer weten over onze services? Of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de vernieuwde CO2-rapportage? Volg ons op LinkedIn.