Auteur

Milgro

Datum

16 april 2015

Leestijd

1 minuut

2014 succesvol jaar voor Milgro

Milgro Groep heeft een succesvol jaar achter de rug en ligt op koers om haar strategische doelstellingen in 2015 te realiseren. De groei van het klantportfolio in 2014 leidde tot een record in het aantal tonnen dat Milgro voor haar opdrachtgevers under management heeft. Tot de nieuwe opdrachtgevers in het afgelopen jaar behoren Albert Heijn, TESLA Europa, Pon en FrieslandCampina.

De financiële resultaten over 2014 zijn in lijn met de verwachting, aldus Laurens Groen, CEO Milgro Groep. “Wij hebben de afgelopen jaren doorlopend geïnvesteerd in de kwaliteit van onze organisatie, onze dienstverlening en innovatie. Daarbij gaan de kosten voor de baten uit. Hoewel de winst over 2014 bescheiden is, wordt het rendement op de gedane investeringen steeds meer zichtbaar. Ook dit jaar blijven wij investeren in innovatie. De verdere ontwikkeling van ons ICT-platform voor afval- en grondstoffenmanagement is daarin een van de speerpunten”.

Milgro verwacht voor 2015 voortzetting van de sterke groei, zowel in Nederland als in Europa. Ruud Hageman, COO: “Steeds meer ondernemingen zien het belang om volledig in control te komen over hun afvalstromen en willen grondstoffen duurzamer inzetten. De belangstelling voor Milgro neemt hierdoor verder toe. Ook de circulaire economie wordt een steeds actueler thema. Wij kunnen bedrijven helpen hun ambities op dat gebied te vertalen naar een concrete invulling en resultaat. Milgro laat daarmee zien dat een zorgvuldige omgang met de leefomgeving en betere financiële resultaten uitstekend samengaan”.