📅

Webinar op 12 mrt 2024 over

CSRD > Schrijf je nu in

Auteur

Milgro

Datum

18 december 2023

Leestijd

2 minuten

Waste Framework Directive: Kansen voor duurzaamheid in de logistiek

Logistiek is een cruciale schakel in onze samenleving en economie: de distributie van al onze spullen leunt op de schouders van de logistieke sector. Steeds scherper milieubeleid vraagt in alle sectoren om vergroening. Duurzame verpakkingen en afval(verwerking) in de logistiek spelen hierbij een grote rol. Ook de Europese Unie brengt het onder de aandacht, bijvoorbeeld met de ‘Waste Framework Directive’. In onderstaand blog leest u meer over deze richtlijn, en de implicaties ervan voor de logistieke sector.

In het vorige blog gingen we uitgebreid in op de ‘Packaging and Packaging Waste Directive’ (PPWD), een pakket specifieke maatregelen en verplichtingen aangaande verpakkingen en verpakkingsafval, met het doel om de milieu-impact ervan in te dammen. De PPWD is een toepassing van de Waste Framework Directive. Voor duurzaamheidsmanagers in de logistieke sector is het cruciaal om beide richtlijnen te begrijpen en te integreren in hun strategieën. Zo kunnen bedrijven niet alleen aan regelgeving voldoen, maar ook koploper zijn in de transitie naar een duurzamere en circulaire economie.

Wat is de Waste Framework Directive?

De Waste Framework Directive (WFD) vormt een kader met algemene principes voor afvalbeheer (waarbij de PPWD als aanvulling fungeert). De WFD is een Europese richtlijn die de essentiële concepten en definities voor afvalbeheer vaststelt, zoals afval, recycling en terugwinning. Het primaire doel van de richtlijn is de negatieve impact op het milieu en de menselijke gezondheid te beperken, met name door afvalpreventie. Ook de transitie naar een circulaire economie vormt een belangrijk doel. De FWD presenteert daarnaast specifieke doelstellingen aangaande het recyclen van bepaalde soorten afval. EU-lidstaten zijn verplicht om maatregelen te treffen om deze doelstellingen tot een succes te brengen.

Het ‘afvalhiërarchie’-principe, bestaande uit vijf stappen, vormt de basis van het EU-afvalbeheer. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van afval als meest gewenst, terwijl het storten of verbranden van afval als laatste optie wordt beschouwd. EU-lidstaten moeten een afvalbeheerplan opstellen en implementeren die overeenkomt met dit principe. Daarnaast is het 'Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid'-principe een belangrijk onderdeel van de WFD: producenten zijn verantwoordelijk voor de milieueffecten van hun producten gedurende de gehele levenscyclus, inclusief de afvalfase.

 

Welke invloed heeft de WFD op de logistieke sector?

De WFD heeft aanzienlijke gevolgen voor de logistieke sector door specifieke eisen te stellen aan afvalbeheer. Dit omvat het heroverwegen van verpakkingsmethoden, zoals het herontwerpen van verpakkingen voor efficiëntie en het bevorderen van hergebruik. Logistieke bedrijven moeten ook rekening houden met herziening van retourlogistiek en afvalinzameling en -verwerking, duurzaamheidsrapportage en samenwerkingen in de gehele keten.

Hoewel dit op korte termijn werk en kosten met zich meebrengt, kan het op lange termijn betekenen dat er aan milieubeleid wordt voldaan en zorgen voor efficiënter materiaalgebruik en verminderde afvalverwerkingskosten. Neem bijvoorbeeld de overstap van eenmalige kartonnen dozen naar herbruikbare kunststof kratten voor het vervoer van goederen. Deze kratten kunnen meerdere keren worden gebruikt, waardoor aan afvalpreventie, zoals beschreven in het ‘afvalhiërarchie’-principe, wordt voldaan én er minder verpakkingskosten zijn.

In essentie vereist de WFD van logistieke bedrijven een proactieve rol in duurzaam afvalbeheer en milieuvriendelijke operaties. Wordt dit op een juiste manier aangevlogen, dan snijdt het mes aan twee kanten.


De Ladder van Lansink & onze visie

Zowel de WFD als de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer, erkennen afvalpreventie als topprioriteit. De WFD stimuleert het verminderen van milieueffecten door afvalpreventie, in lijn met de hoogste trede van de Ladder van Lansink. Door de WFD aan de Ladder van Lansink te koppelen kunnen duurzaamheidsmanagers in de logistieke sector een gestructureerde benadering van afvalbeheer aanhouden.

Onze focus ligt op het terugdringen van verspilling van grondstoffen en op grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden

Bij Milgro, waar we ruim drie decennia ervaring in afvalbeheer hebben, gaan we nog iets verder dan de Ladder van Lansink. Wij zien afval als een 'verdwaalde grondstof'. Onze focus ligt op het terugdringen van verspilling van grondstoffen en op grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden.

lander-vierkant

Download de whitepaper

Meer weten?Download de whitepaper 'Duurzame verpakkingen'. Lees hoe onder andere de sector logistiek omgaat met de uitdagingen én oplossingen die duurzaamheid met zich meebrengt.

Download whitepaper