📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

20 maart 2023

Reading time

1 minute

Natuurlijk kapitaal als belangrijke factor om te meten

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde begin maart het rapport 'Eigentijdse ongelijkheid' over de klassenverschillen in Nederland. In het onderzoek werden vier soorten kapitaal onderscheiden die de gemiddelde Nederlander bezit: economisch, cultureel, sociaal en persoonskapitaal. Dat vergelijkende rapportages worden gebouwd op meer dan alleen economisch kapitaal, is een aanpak die Milgro van harte toejuicht. Wij hanteren deze tactiek immers al enkele jaren voor bedrijven

Zoals het SCP verschillende soorten kapitaal onderscheidt voor mensen, vinden wij dat ook bedrijven aandacht moeten schenken aan verschillende vormen van kapitaal. De nieuwe wetgeving CSRD vereist al dat organisaties rapporteren over hun impact op milieu en sociaal kapitaal. In deze blog willen wij het over dat milieukapitaal hebben, wij noemen dit natuurlijk kapitaal

sociaal-planbureau

Wat is natuurlijk kapitaal?

De planeet met al haar grondstoffen vormt ons natuurlijk kapitaal. De bodem, flora, grondstoffen en energiebronnen, alles is even kostbaar. Milgro zet zich in voor het behoud hiervan. Door het managen van natuurlijk kapitaal te integreren in de bedrijfsvoering, putten we de aarde niet uit. Met een goed plan en duidelijke strategie voorkomen we dat kostbare grondstoffen verdwijnen als afval. 

Het belang van inzicht in uw natuurlijk kapitaal

We gebruiken met elkaar teveel grondstoffen. In het westen alleen al zo’n 20.000 kilo per persoon. De impact op de draagkracht van onze aarde is enorm. Niets doen is geen optie want de steeds schaarser wordende grondstoffen brengen grote risico’s met zich mee. Voor de aarde, maar ook voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Daarom is het zowel ecologisch als economisch slim om Natuurlijk Kapitaal Management in te zetten. 

dashboard-900x600

Wat is Natuurlijk Kapitaal Management?

Een reststroom voor de een, vormt een grondstof voor de ander. Natuurlijk Kapitaal Management omvat de regie op het gebruik en de inzet van deze grondstoffen. Het doel? Samen steeds minder afval creëren. En de afvalstromen die er zijn, steeds zuiverder maken. 

Met Natuurlijk Kapitaal Management krijgt u inzicht in uw grondstoffenverbruik. U helpt mee om de risico’s op de eindigheid van hulpbronnen te verminderen, door grondstoffen telkens opnieuw te gebruiken. Het liefst zelfs oneindig! Zo voorkomen we samen dat de aarde uitgeput raakt, met een werkelijk circulaire economie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Natuurlijk Kapitaal Management? Hoe het meten van natuurlijk kapitaal van invloed is op uw bedrijfsvoering? En hoe Milgro u kan helpen om een impuls te geven aan de grondstoffentransitie? Lees dan hier verder. Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.