📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

7 maart 2024

Reading time

2 minutes

De CSRD als onderdeel van de European Green Deal: een lijst van alle begrippen (plus infographic)

De Europese Green Deal (EGD) is een baanbrekend actieplan van de Europese Unie, ontworpen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, waarbij economische groei wordt losgekoppeld van hulpbronnengebruik. De EGD omvat een breed scala aan initiatieven bedoeld om milieu-uitdagingen aan te pakken, terwijl het tegelijkertijd economische groei stimuleert. Rondom de Green Deal hangen diverse begrippen en wetgeving die samen het fundament vormen voor deze groene transitie. In de lijst hieronder verkennen we deze begrippen verder.

Infographic-csrd-mockup

Download de infographic

Alle termen in relatie tot elkaar in een handige infographic. Download hem gratis.

Download infographic

CDP (voorheen Carbon Disclosure Project)

Een platform dat bedrijven en steden aanmoedigt om hun milieu-impact te rapporteren.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Richtlijn voor de verplichte duurzaamheidsrapportage van grote bedrijven. Deze richtlijn verplicht bedrijven om informatie over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren, waaronder informatie over milieu, sociale en werknemerszaken, mensenrechten, anticorruptie en goed bestuur.

CSDD

De CSRD valt onder de CSDD; Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Deze richtlijn verplicht bedrijven om risico's op het gebied van duurzaamheid te identificeren en beheersen, zowel in hun eigen activiteiten als in hun toeleveringsketens.

CSR (Corporate Social Responsibility)/MVO

Bedrijfsmaatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is een vrijwillige benadering voor bedrijven om hun impact op de samenleving te beoordelen en te verbeteren. Lees hier meer over hoe wij hierbij kunnen helpen.

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

Een Europese organisatie die advies geeft over financiële rapportagestandaarden en -regelgeving.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Europese verordening die bedrijven stimuleert om hun milieuprestaties te verbeteren en erop te rapporteren.

ESG (Environmental, Social, and Governance)

ESG is een kader dat gebruikt wordt voor het beoordelen van de mate waarin een bedrijf aandacht besteedt aan milieuaspecten (Environmental), sociale verantwoordelijkheid (Social) en goed bestuur (Governance). Het wordt steeds vaker toegepast door investeerders en aandeelhouders om het duurzame en ethische profiel van een bedrijf te evalueren. ESG-criteria kunnen een brede reeks onderwerpen omvatten, zoals de impact van het bedrijf op klimaatverandering, de gezondheid en veiligheid op de werkvloer, diversiteit en inclusie in het personeelsbestand, en transparantie in bedrijfsvoering en rapportage

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vormen de kern van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een regelgevend kader dat bedrijven binnen de Europese Unie verplicht stelt tot uitgebreidere en gedetailleerdere rapportage over hun duurzaamheidsprestaties. Deze standaarden en richtlijnen zijn ontworpen om de transparantie en consistentie van duurzaamheidsinformatie te vergroten, waardoor stakeholders beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen gebaseerd op de milieu-, sociale en bestuursprestaties van bedrijven.

EU Taxonomie

Een classificatiesysteem dat vaststelt welke investeringen als ecologisch duurzaam worden beschouwd, gericht op het faciliteren van duurzame investeringen en het verminderen van greenwashing.

GRI (Global Reporting Initiative)

Een internationale onafhankelijke organisatie die helpt bij het vaststellen van de normen voor duurzaamheidsrapportage door bedrijven. GRI-normen zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor het rapporteren van ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) prestaties.

IIRC (International Integrated Reporting Council)

Een non-profitorganisatie die een raamwerk voor geïntegreerde rapportage ontwikkelt

Integrated Reporting Framework

Een raamwerk dat organisaties begeleidt bij het integreren van duurzaamheidsinformatie in hun jaarverslagen.

ISO 14001

Een internationale norm voor milieubeheersystemen die organisaties helpt hun milieu-impact te beheren en te verbeteren.

NFRD (Non-Financial Reporting Directive)

Europese richtlijn die vereisten stelt aan de rapportage van niet-financiële informatie door grote bedrijven. De richtlijn is vanaf 2023 vervangen door CSRD.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)

Europese verordening voor de regulering van chemische stoffen.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

Biedt branchegerichte standaarden om bedrijven te helpen bij het rapporteren van financieel-relevante duurzaamheidsinformatie.

SDG (Sustainable Development Goals)

Een reeks van 17 doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Een taskforce die bedrijven aanmoedigt om klimaatgerelateerde financiële informatie te rapporteren en deze informatie aan (potentiële) investeerders doorgeeft. In november 2023 zijn deze taken overgedragen aan de IIRC.

Op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn en Instagram of abonneer u op de nieuwsbrief. Bent u nieuwsgierig naar wat Milgro voor uw bedrijfsvoering en afvalproces kan betekenen? Neem dan contact op.