📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

12 juni 2024

Reading time

4 minutes

Bekijk de top 3 afvalstromen per sector

De wereld van afvalverwerking is heel divers. Iedere bedrijfssector kent zijn eigen unieke afvaluitdagingen. Van de bouw tot de voedingsindustrie, van de zorg tot mobility en alles daartussenin: elke sector produceert zijn eigen mix van afvalstromen. Met ruim 30 jaar ervaring in afval- en grondstoffenmanagement weet Milgro exact wat er speelt. Daarom presenteren wij in dit artikel de top 3 afvalstromen voor diverse sectoren. 

Logistiek

De logistieke sector is breed. Daarom komen we een divers scala aan afvalstromen in deze sector tegen. Deze afvalstromen kunnen sterk variëren per activiteit, afhankelijk van waar een bedrijf in de logistieke sector zich mee bezighoudt. Afvalstromen in de e-commerce of express logistiek zijn bijvoorbeeld vrij homogeen, omdat verpakkingsmateriaal daar het belangrijkste afvalproduct is. 

Top 3 afvalstromen logistiek

 1. Karton, denk hierbij vooral aan dozen
 2. Plastic folie
 3. Plastic strips 

header-logistiek

Voedingsindustrie

De voedingsmiddelenindustrie kent een diversiteit aan afvalstromen, die sterk kan verschillen per producent. Zo zul je geen dierlijke bijresten aantreffen bij een veganistische producent, net zoals een specerijenproducent geen drankkartons als afvalstroom heeft. Vanwege veiligheidsrisico’s weren de meeste foodbedrijven glas uit hun productieproces. Slechts enkele bedrijven gebruiken glas, bijvoorbeeld voor pastasaus, omdat de smaak en kwaliteit behouden blijven zonder dat daarvoor chemische interactie nodig is. Veel foodproducenten hebben slib als afvalstroom. Dit met water verzadigde mengsel bevat gevaarlijke stoffen en wordt opgevangen in dekselvaten. Denk aan slib uit vetafscheiders: installaties die vetten en oliën uit afvalwater scheiden om rioolverstoppingen te voorkomen.  

Top 3 afvalstromen voedingsindustrie

 1. Organisch afval. We zien hierbij bijvoorbeeld veel groente- en fruitresten, poeders, permeaten en consumentenproducten, samengestelde producten (categorie 3), pulp, suikerwater, bierbostel, tarwegistconcentraat en overige specifieke stromen, zoals koffieresten en noten-oliën
 2. Slib afvalwater
 3. Verpakkingen, denk hierbij aan plastic- en drinkverpakkingen

header-food

Mobility

De sector mobility is heel breed. Het omvat automotive klanten, zoals autobedrijven en schadeherstelbedrijven. Maar ook vervoersbedrijven, zoals vrachtwagens, treinen en bussen. Ook bedrijven in de detailhandel, zoals fietsenwinkel, behoren tot de sector mobility. We zien langzaam minder afvoer van afgewerkte olie in deze sector als gevolg van de verschuiving naar elektrisch vervoer. Misschien verwacht u het niet, maar karton en plastic vormen een grote afvalstroom binnen de sector mobility. Dat komt door de inkoop en verkoop van onderdelen. 

Top 3 afvalstromen mobility

 1. Olie. Denk hierbij aan afgewerkte (motor)olie
 2. Vloeistoffen. Bijvoorbeeld koel- en remvloeistof, thinner.
 3. Gevaarlijk afval, zoals spuitbussen, accu’s en batterijen

header-mobiliteit

Bouw

Voor aannemers, sloopbedrijven en bouwleveranciers speelt de recycling van gesloopte bouwmaterialen een belangrijke rol. Herbruikbare materialen worden apart gelegd, daarna resteert bouw- en sloopafval. Ook kent de bouwsector specifieke afvalstromen waarvoor strenge veiligheidseisen gelden, zoals bijvoorbeeld bij de verwijdering van asbest. 

Top 3 bouw- en sloopafvalstromen

 1. Puin: bakstenen, beton of dakpannen
 2. Hout: dit wordt zorgvuldig gescheiden in A, B en C hout
 3. Metaal en oud ijzer: ferro (metalen met ijzer) en non-ferro (metalen zonder ijzer) 

header-bouw

Chemie

De chemiesector produceert een breed scala aan producten en omvat producenten die chemische processen gebruiken, zoals cosmetica, geneesmiddelen en kunstmestfabrikanten. 

Top 3 afvalstromen uit de chemie

 1. Vloeistoffen, zoals spoelwater en afvalwater
 2. Logen en basen, denk aan ammoniak en chloor
 3. Olie: smeervetten en olie

header-chemie

Energie

De energiesector omvat niet alleen de productie van elektriciteit, maar ook het onderhoud van het energienetwerk en de productie van hardware voor de energiesector, zoals turbines en zonnepanelen. Daarnaast omvat het ook de winning van grondstoffen die nodig zijn voor energieproductie, zoals steenkool, aardgas en uranium.

Top 3 afvalstromen energie

 1. Metalen: ferro en non-ferro
 2. Harde kunststoffen
 3. Gevaarlijk afval: PCB-houdend en niet-PCB-houdende olie. Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn een groep chemische verbindingen die in verschillende industriële toepassingen werden gebruikt, maar nu bekend staan als gevaarlijke stoffen. Dat komt door hun persistentie in het milieu en schadelijke effecten op de gezondheid.

header-energie

Maakindustrie

De maakindustrie omvat het verwerken van materialen tot nieuwe producten. Dat kan in uiteenlopende sectoren: van machinebouw tot metaalproductie, van transportmiddelen tot elektronica en van kunststofverwerking tot textiel. Deze sector kan daarnaast nog breder worden gedefinieerd. Zo kan de winning van delfstoffen, industrie en de productie en distributie van energie en water er ook onder vallen. De belangrijkste afvalstromen variëren afhankelijk van het specifieke type bedrijf. Zo leidt metaalbewerking bijvoorbeeld tot schrootafval, terwijl elektronica-fabricage resulteert in elektronisch afval. Ondanks dat deze sector dus erg versplinterd is, kunnen we toch een top 3 van afvalstromen benoemen. 

Top 3 afvalstromen maakindustrie

 1. Papier
 2. Metaal: ferro en non-ferro metalen en oud ijzer
 3. Chemisch afval: oplosmiddelen, zoals onderdelenreinigers, thinner en chloor

header-maakindustrie

Maritiem

Of het nu gaat om kleine plezierboten, luxe superjachten of grote containerschepen: de maritieme sector draait om het ontwerpen, bouwen en onderhouden van jachten en boten. Dan kunt u denken aan alle aspecten van het productieproces. Van het ontwerp van rompen tot het installeren van interieurs. Van het monteren van motoren tot de uitvoer van afwerkingswerkzaamheden. Daarnaast valt ook de maritieme dienstverlening binnen deze sector. Denk aan sleepdiensten, havenbeheer of logistieke ondersteuning. Toeleveranciers van materialen zoals navigatieapparatuur en veiligheidsuitrusting horen hier ook bij. Met een diversiteit aan bedrijven speelt deze sector een rol in transport, handel en maritieme ontwikkeling. Vooral in de jachtbouw komt vaak scrap van materialen voor. Dit is restmateriaal dat tijdens het productieproces ontstaat, doordat het niet wordt gebruikt of niet aan kwaliteitsnormen voldoet.

Top 3 afvalstromen maritiem

 1. Ferro metalen: vrijgekomen afval tijdens de productie, deze metalen bevatten ijzer
 2. Hout: A-hout pallets, veelal via leveranciers
 3. Plastic van verpakkingen of folie

header-maritiem

Zorg

In de gezondheidszorg komt u allerlei uiteenlopende diensten tegen. Van ziekenhuisopnames en huisartsenzorg tot tandheelkundige behandelingen en paramedische ondersteuning. Denk ook aan een bezoek aan een medisch laboratorium voor bloedonderzoek. Een bezoek aan apotheek voor medicatie. Of de thuiszorg die bij u aan huis komt. De farmaceutische industrie ontwikkelt geneesmiddelen die in al deze facetten van zorg worden gebruikt. Gevoeligheid voor infecties en ziekteoverdracht vragen om een hoge mate van hygiëne. Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke en besmettelijke stoffen vereist ziekenhuisafval zorgvuldige verwerking en verwijdering. 

Top 3 afvalstromen zorg

 1. Plastic: verpakkingsmateriaal van zorghulpmiddelen (zoals verband)
 2. Ziekenhuisafval: chirurgisch afval; verbanden; lichaamsvloeistoffen; wegwerpinstrumenten
 3. Chemisch afval: oplosmiddelen, zoals aceton

header-zorg

Aan de slag met uw top 3 (of alle andere) afvalstromen?

Zoals u kunt lezen is er een grote diversiteit aan afvalstromen. Iedere sector behoeft zijn eigen expertise. Kent u de top 3 afvalstromen van uw bedrijf? Weet u uit hoeveel kilo iedere stroom bestaat en wat ze u kosten of opleveren? Bent u op de hoogte van hoe goed u afvalstromen scheidt en hoeveel CO2 ze uitstoten? 

Vraag een Afvalscan aan bij Milgro en krijg inzicht in de afvalstromen van uw bedrijf. Doordat Milgro over veel benchmarkdata beschikt, ontdekt u meteen hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van anderen in de sector. Maar nog belangrijker: met de afvalscan ontdekt u waar de euro en eco kansen en besparingen liggen op het gebied van afvalmanagement in uw organisatie. Bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie met een van onze experts. 

waste-scan-03