📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

1 april 2024

Reading time

2 minutes

WMD is goed in afvalbeheer, en sinds kort ook bewust

Sinds kort werkt duurzaamheidsmanager Marlous van der Veen van het Drentse drinkwaterbedrijf WMD samen met Milgro. Laatst stond ze bij het koffieautomaat toen een collega haar vroeg in welke bak een plastic deksel moest. ”Kijk, bewustwording, dat is al winst!” En er is meer.

Van der Veen beschrijft haar organisatie: “We maken al meer dan 85 jaar Drents drinkwater en dat doen we heel goed. Drinkwater is op zichzelf al de meest duurzame dorstlesser, dus vanuit dat perspectief zijn we al hartstikke verantwoord bezig. Denken over duurzaamheid, en meer in het bijzonder over de circulaire economie en hoe we bewust met grondstoffen omgaan, is relatief nieuw binnen onze organisatie.”

wdm-04

WMD al goed bezig

Waarmee Marlous van der Veen niet wil zeggen dat er op dit vlak niets gebeurt. Allerminst. Op de verschillende locaties van het Drentse waterbedrijf wordt afval goed gescheiden ingezameld. De stromen zijn hoogwaardig. Verder werkt WMD met lokale verwerkers, waardoor ook de milieu-impact van transport laag is. Noem het onbewust bekwaam. “Gewoon door ons gezonde verstand te gebruiken, komen we al een heel eind. Bijvoorbeeld dat we onze watermeters aan het einde van hun levensduur zelf reviseren, waardoor we bijna geen nieuwe meer hoeven in te kopen. Dat is goed natuurlijk, maar als wij als bedrijf vinden dat we een grondstoffenverantwoordelijkheid hebben, dan kunnen we ons dit soort maatregelen niet langer meer laten overkomen.”

Grip op afval

Om WMD bewust bekwaam te maken, en grip te krijgen op afval- en grondstoffenbeheer, besloot de duurzaamheidsmanager de samenwerking op te zoeken met Milgro. “Milgro is specialist in het bieden van inzicht over afval. En dat is precies wat er bij ons nog ontbreekt.” 

wdm-05

Van losse contracten naar één

Marlous van der Veen geeft een voorbeeld. “Wij hebben allemaal losse afvalcontracten, op al onze vestigingen. Het blijkt dat wij jaarlijks 160 verschillende facturen ontvangen die allemaal met afval te maken hebben.” Buiten het feit dat WMD hierdoor geen inzicht heeft in het totaal aan afvalstromen en de daarmee samenhangende milieu-impact, is het verwerken van die 160 facturen tamelijk bewerkelijk. “Nu brengen we het afvalmanagement allemaal bij Milgro onder. Het voordeel is dat Milgro een onafhankelijke partij is, dus geen belang heeft om met een bepaalde verwerker in zee te gaan. Bovendien reduceren we hiermee het aantal facturen per maand tot één.”

marlous-wdm“De waste scan gaf ons inzicht in al onze stromen. Voor WMD een eyeopener”, weet Van der Veen.

De waste scan, een eyeopener

Milgro startte de samenwerking met WMD met het uitvoeren van een waste scan. Milgro onderzoekt hierin welke winst te behalen is door slimmer met afval om te gaan. “De waste scan gaf ons inzicht in al onze stromen. Voor WMD een eyeopener”, weet Van der Veen. Wat de waste scan van Milgro nog eens bevestigde, is dat WMD al goed presteert. “We hebben een scheidingspercentage van 90%. Dat is hoog. Dat komt onder meer doordat onze medewerkers verschillende soorten afvalgoed weten de onderscheiden.”  Uit de scan blijkt verder: WMD heeft een grote afvalstroom van asbest-cement waterleidingen die uit de grond worden gehaald, omdat WMD ze vervangt door kunststof leidingen. “Dat is een moeilijk te recyclen stroom, dus dat wordt een uitdaging hoe we hiermee omgaan.”

WMD en de CSRD

Als duurzaamheidsmanager staat Van der Veen ook aan de lat voor het duurzame gedeelte van het jaarverslag van WMD. Het bedrijf krijgt te maken met nieuwe Europese regelgeving op dit gebied; de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Die verplicht om gedetailleerde informatie over duurzaamheid te publiceren. Ook over afval. “Via het online dashboard van Milgro kunnen we die afvaldata relatief eenvoudig boven water krijgen. Ik had er niet aan moeten denken om deze informatie versnipperd bij onze verschillende afvalverwerkers te moeten uitvragen.”

wdm-03

Bespaarmaatregelen

Zoals gesteld, de samenwerking tussen Milgro en WMD is vers. Concrete resultaten van verbetering kan Van der Veen nog niet overleggen. In de afvalscan adviseert Milgro om bespaarmaatregelen te nemen die het scheidingspercentage verder omhoog stuwen. Dat moet zorgen voor kostenbesparing, een nog betere verwerking én CO2-reductie. “Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag.”

Meer weten?

paula-02Wilt u meer weten over onze aanpak of in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden voor uw organisatie doornemen? Maak dan nu een afspraak met  Paula van Hoorik, Circular Economy Officer bij Milgro.