een heldere roadmap voor de transitie naar duurzaamheid

In de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie liggen volop kansen om op winstgevende wijze te verduurzamen in het gebruik van grondstoffen. Milgro beschikt over de methodiek en aanpak om die kansen voor (en met) u te benutten.

voordelen

inzicht

inzicht

regie

regievoering

proces optimalisatie

optimalisatie

duurzaamheid

duurzaamheid

duurzame doelstellingen

De transitie van duurzaam afval- naar grondstoffenmanagement krijgt vorm in één of meer programma’s. Centraal daarin staat dat de focus niet gericht is op optimale recycling, maar op het verlengen van de levensduur van grondstoffen. Alleen dan is verduurzaming in het gebruik van grondstoffen mogelijk - en dat is een voorwaarde om te komen tot een circulaire economie. Met minimale emissies en maximaal waardebehoud.

ruwbouwgroepVoor iedere afzonderlijke locatie beschikken we over rapportages op maat die input geven voor realistische en haalbare verbeteringen. 
 

Ad Wirken – Procurement Manager
De RuwBouw Groep

Voorbeelden van transitieprogramma’s zijn het tot stand brengen van materiaalkringlopen, vormen van industriële symbiose, het hoogwaardiger valoriseren (recyclen) van onvermijdbare uitvalstromen en transities in het gebruik van primaire grondstoffen.

services-transitieprogramma-circulair

 

voordelen digitaal
afvalmanagement

Weten hoe een digitaal afvalproces waardevolle data en inzichten oplevert? En uw afvalbeheer gemakkelijker en overzichtelijk maakt?

download factsheet
klantportaal-tablet-milgro

transitieprogramma's op maat

De precieze invulling van een programma hangt direct samen met de sector waarin u actief bent en de specifieke functionaliteiten (verschijningsvormen) die de grondstoffen in uw bedrijfsvoering vervullen. Voor productiebedrijven ligt dit anders dan voor bedrijven in bijvoorbeeld supply chain of de onderhoudsindustrie. Deze functionaliteiten bepalen wat de best passende route en aanpak voor verduurzaming is - en tevens wat de ecologische impact daarvan is.

grondstoffenrotonde-milgro

bee.connected

Voor verduurzaming in het gebruik van grondstoffen is flexibiliteit essentieel. Onze grondstofrotonde biedt de digitale infrastructuur voor innovatie (zoals verbeterde valorisatie van reststromen en closed loops) en brengt de grondstoffentransitie dichterbij.

 

lees over onze aanpak

Milgro's aanpak in het kort:

  • volledig inzicht proces
  • continue optimalisaties
  • real-time monitoring
  • duurzaamheid
  • regie in de keten

vraag een waste scan aan

sectoren